Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.7 Sysselsatta efter kön och ålder 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Åldersgrupp          
Båda könen 15-74 2 492 2 531 2 457 -74 -2,9
15-64 2 459 2 497 2 423 -74 -3,0
15-24 285 285 253 -32 -11,2
25-34 523 540 531 -9 -1,7
35-44 605 596 576 -20 -3,4
45-54 640 647 632 -15 -2,3
55-64 406 430 431 1 0,2
65-74 33 34 34 0 0,0
Män 15-74 1 289 1 315 1 255 -60 -4,6
15-64 1 267 1 291 1 233 -58 -4,5
15-24 141 140 120 -20 -14,3
25-34 288 298 289 -9 -3,0
35-44 319 315 301 -14 -4,4
45-54 318 323 313 -10 -3,1
55-64 201 215 210 -5 -2,3
65-74 22 23 22 -1 -4,3
Kvinnor 15-74 1 202 1 216 1 202 -14 -1,2
15-64 1 191 1 206 1 190 -16 -1,3
15-24 144 145 133 -12 -8,3
25-34 235 242 242 0 0,0
35-44 285 281 275 -6 -2,1
45-54 322 323 318 -5 -1,5
55-64 205 215 221 6 2,8
65-74 11 10 12 2 20,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.7 Sysselsatta efter kön och ålder 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_007_sv.html