Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.8 Sysselsatta i åldern 15-74 efter yrkesställning och kön 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Yrkesställning          
Båda könen Sysselsatta totalt 2 492 2 531 2 457 -74 -2,9
Löntagare 2 178 2 207 2 123 -84 -3,8
Företagare och företagarfamiljemedlemmar 313 324 334 10 3,1
– därav företagarfamiljemedlemmar 14 13 13 0 0,0
Män Sysselsatta totalt 1 289 1 315 1 255 -60 -4,6
Löntagare 1 075 1 095 1 029 -66 -6,0
Företagare och företagarfamiljemedlemmar 214 220 226 6 2,7
– därav företagarfamiljemedlemmar 8 8 8 0 0,0
Kvinnor Sysselsatta totalt 1 202 1 216 1 202 -14 -1,2
Löntagare 1 103 1 112 1 094 -18 -1,6
Företagare och företagarfamiljemedlemmar 99 104 109 5 4,8
– därav företagarfamiljemedlemmar 5 5 5 0 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.8 Sysselsatta i åldern 15-74 efter yrkesställning och kön 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_008_sv.html