Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.9 Löntagare i åldern 15-74 efter socioekonomisk ställning och kön 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Sosioekonomisk ställning          
Båda könen Löntagare totalt (inkl. löntagare vars socioekonomiska ställning är okänd) 2 178 2 207 2 123 -84 -3,8
Högre tjänstemän 594 607 603 -4 -0,7
Lägre tjänstemän 819 830 816 -14 -1,7
Arbetare 761 764 697 -67 -8,8
Män Löntagare totalt (inkl. löntagare vars socioekonomiska ställning är okänd) 1 075 1 095 1 029 -66 -6,0
Högre tjänstemän 325 329 324 -5 -1,5
Lägre tjänstemän 212 219 212 -7 -3,2
Arbetare 535 543 490 -53 -9,8
Kvinnor Löntagare totalt (inkl. löntagare vars socioekonomiska ställning är okänd) 1 103 1 112 1 094 -18 -1,6
Högre tjänstemän 269 279 279 0 0,0
Lägre tjänstemän 606 610 604 -6 -1,0
Arbetare 226 221 207 -14 -6,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.9 Löntagare i åldern 15-74 efter socioekonomisk ställning och kön 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_009_sv.html