Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.10 Sysselsatta i åldern 15-74 efter näringsgren (TOL 2008) 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 2 492 2 531 2 457 -74 -2,9
A-B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 118 119 119 0 0,0
Jordbruk 01 87 88 88 0 0,0
C Tillverkning 10-33 423 417 379 -38 -9,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 51 51 46 -5 -9,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 76 72 60 -12 -16,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 58 53 52 -1 -1,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 65 68 63 -5 -7,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 132 135 121 -14 -10,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 40 39 37 -2 -5,1
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 25 27 2 8,0
F Byggverksamhet 41-43 174 186 175 -11 -5,9
Byggande av hus 41 68 69 59 -10 -14,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 87 96 93 -3 -3,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 305 311 296 -15 -4,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 45 47 41 -6 -12,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 96 101 90 -11 -10,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 164 162 165 3 1,9
H Transport och magasinering 49-53 151 153 153 0 0,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 94 98 101 3 3,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 57 55 52 -3 -5,5
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 84 88 85 -3 -3,4
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 95 95 94 -1 -1,1
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 70 71 70 -1 -1,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 140 151 146 -5 -3,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 55 60 58 -2 -3,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 109 102 98 -4 -3,9
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 55 60 60 0 0,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 119 117 116 -1 -0,9
P Utbildning 85 168 165 164 -1 -0,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 370 382 388 6 1,6
Hälso- och sjukvård 86 178 179 185 6 3,4
Vård och omsorg med boende 87 78 76 79 3 3,9
Öppna sociala insatser 88 115 126 124 -2 -1,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 51 52 53 1 1,9
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 84 84 85 1 1,2
X Näringsgrenen okänd 00 6 12 9 -3 -25,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.10 Sysselsatta i åldern 15-74 efter näringsgren (TOL 2008) 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_010_sv.html