Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.11 Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2007 - 2009, 15-74-åringar

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 4112,4 4210,6 3958,5 -252,1 -6,0
A-B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 257,5 250,8 244,9 -5,9 -2,4
Jordbruk 01 204,6 196,1 192,5 -3,6 -1,8
C Tillverkning 10-33 724,6 723,2 609,5 -113,7 -15,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 83,9 85,9 74,5 -11,4 -13,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 128,1 120,1 95,7 -24,4 -20,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 97,1 89,2 82,6 -6,6 -7,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 114,4 122,5 99,7 -22,8 -18,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 229,7 238,8 197,0 -41,8 -17,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 71,3 66,6 60,0 -6,6 -9,9
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 39,9 43,8 44,5 0,7 1,6
F Byggverksamhet 41-43 319,8 342,1 308,6 -33,5 -9,8
Byggande av hus 41 123,1 125,0 103,1 -21,9 -17,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 161,5 178,0 167,1 -10,9 -6,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 498,5 518,5 481,1 -37,4 -7,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 79,5 84,9 73,7 -11,2 -13,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 168,4 182,5 155,5 -27,0 -14,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 250,6 251,1 251,9 0,8 0,3
H Transport och magasinering 49-53 268,1 270,7 262,1 -8,6 -3,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 180,3 186,0 185,2 -0,8 -0,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 87,8 84,8 76,9 -7,9 -9,3
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 133,3 141,9 132,6 -9,3 -6,6
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 156,7 153,7 151,4 -2,3 -1,5
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 114,9 119,7 114,0 -5,7 -4,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 231,9 256,5 234,4 -22,1 -8,6
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 92,8 104,5 94,9 -9,6 -9,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 168,4 161,0 154,7 -6,3 -3,9
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 82,8 94,0 94,4 0,4 0,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 190,5 188,8 186,2 -2,6 -1,4
P Utbildning 85 231,8 231,6 225,4 -6,2 -2,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 570,3 582,6 588,2 5,6 1,0
Hälso- och sjukvård 86 268,7 270,7 281,3 10,6 3,9
Vård och omsorg med boende 87 129,6 123,1 124,3 1,2 1,0
Öppna sociala insatser 88 172,0 188,7 182,5 -6,2 -3,3
R Kultur, nöje och fritid 90-93 72,7 74,8 76,6 1,8 2,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 123,9 133,0 128,9 -4,1 -3,1
X Näringsgrenen okänd 00 9,5 17,9 15,3 -2,6 -14,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.11 Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2007 - 2009, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_011_sv.html