Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.12 Sysselsatta i åldern 15-74 efter arbetsgivarsektor 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Arbetsgivarsektor          
Båda könen Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 2 492 2 531 2 457 -74 -2,9
Privat sektor 1 830 1 856 1 794 -62 -3,3
Offentlig sektor 657 666 657 -9 -1,4
-staten 152 157 155 -2 -1,3
-kommun 505 509 502 -7 -1,4
Män Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 289 1 315 1 255 -60 -4,6
Privat sektor 1 100 1 124 1 070 -54 -4,8
Offentlig sektor 188 187 182 -5 -2,7
-staten 75 79 76 -3 -3,8
-kommun 112 107 106 -1 -0,9
Kvinnor Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 202 1 216 1 202 -14 -1,2
Privat sektor 730 732 724 -8 -1,1
Offentlig sektor 470 479 475 -4 -0,8
-staten 77 78 79 1 1,3
-kommun 393 402 396 -6 -1,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.12 Sysselsatta i åldern 15-74 efter arbetsgivarsektor 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_012_sv.html