Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.13 Sysselsatta i åldern 15-74 år efter län 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Län          
Båda könen Hela landet 2 492 2 531 2 457 -74 -2,9
Södra Finland 1 090 1 112 1 084 -28 -2,5
Västra Finland 875 882 855 -27 -3,1
Östra Finland 236 239 229 -10 -4,2
Uleåborg 203 206 200 -6 -2,9
Lappland 74 77 74 -3 -3,9
Åland 14 15 14 -1 -6,7
Män Hela landet 1 289 1 315 1 255 -60 -4,6
Södra Finland 550 570 546 -24 -4,2
Västra Finland 461 462 440 -22 -4,8
Östra Finland 123 124 118 -6 -4,8
Uleåborg 107 110 105 -5 -4,5
Lappland 40 40 38 -2 -5,0
Åland 8 8 7 -1 -12,5
Kvinnor Hela landet 1 202 1 216 1 202 -14 -1,2
Södra Finland 539 543 538 -5 -0,9
Västra Finland 413 419 415 -4 -1,0
Östra Finland 113 115 112 -3 -2,6
Uleåborg 96 96 95 -1 -1,0
Lappland 34 37 37 0 0,0
Åland 7 7 7 0 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.13 Sysselsatta i åldern 15-74 år efter län 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_013_sv.html