Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.17 Löntagare i åldern 15-74 efter näringsgren (TOL 2008) 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 2 178 2 207 2 123 -84 -3,8
A-B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 37 40 38 -2 -5,0
Jordbruk 01 16 17 18 1 5,9
C Tillverkning 10-33 400 392 355 -37 -9,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 46 45 41 -4 -8,9
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 73 67 55 -12 -17,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 57 52 51 -1 -1,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 61 63 58 -5 -7,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 130 132 118 -14 -10,6
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 34 33 32 -1 -3,0
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 23 25 26 1 4,0
F Byggverksamhet 41-43 137 145 132 -13 -9,0
Byggande av hus 41 54 52 42 -10 -19,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 65 73 68 -5 -6,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 264 271 257 -14 -5,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 36 38 34 -4 -10,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 84 91 80 -11 -12,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 143 143 143 0 0,0
H Transport och magasinering 49-53 131 132 129 -3 -2,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 76 78 77 -1 -1,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 55 54 51 -3 -5,6
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 73 78 74 -4 -5,1
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 89 89 86 -3 -3,4
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 64 66 64 -2 -3,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 110 119 116 -3 -2,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 49 53 50 -3 -5,7
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 101 91 84 -7 -7,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 50 53 51 -2 -3,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 119 117 116 -1 -0,9
P Utbildning 85 165 161 161 0 0,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 355 364 369 5 1,4
Hälso- och sjukvård 86 167 168 173 5 3,0
Vård och omsorg med boende 87 76 74 77 3 4,1
Öppna sociala insatser 88 111 122 118 -4 -3,3
R Kultur, nöje och fritid 90-93 41 40 41 1 2,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 64 65 65 0 0,0
X Näringsgrenen okänd 00 5 11 8 -3 -27,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.17 Löntagare i åldern 15-74 efter näringsgren (TOL 2008) 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_017_sv.html