Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.18 Arbetade timmar för löntagare efter näringsgren (TOL 2008) 2007 - 2009, 15-74-åringar

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 3471,2 3553,6 3302,0 -251,6 -7,1
A-B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 69,8 75,6 73,4 -2,2 -2,9
Jordbruk 01 32,8 35,1 37,2 2,1 6,0
C Tillverkning 10-33 678,3 671,4 563,0 -108,4 -16,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 74,6 75,5 66,9 -8,6 -11,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 121,0 109,4 86,7 -22,7 -20,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 94,6 87,4 80,1 -7,3 -8,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 105,0 109,8 87,4 -22,4 -20,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 224,9 232,8 191,3 -41,5 -17,8
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 58,3 56,5 50,5 -6,0 -10,6
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 38,4 43,1 43,2 0,1 0,2
F Byggverksamhet 41-43 240,4 255,4 225,8 -29,6 -11,6
Byggande av hus 41 93,3 89,2 71,0 -18,2 -20,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 114,9 129,3 117,5 -11,8 -9,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 414,9 435,1 399,4 -35,7 -8,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 61,2 65,9 56,2 -9,7 -14,7
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 146,6 161,0 136,4 -24,6 -15,3
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 207,0 208,2 206,8 -1,4 -0,7
H Transport och magasinering 49-53 220,7 220,4 208,6 -11,8 -5,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 136,7 137,8 133,3 -4,5 -3,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 83,9 82,6 75,2 -7,4 -9,0
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 104,9 116,2 104,1 -12,1 -10,4
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 144,6 143,7 138,9 -4,8 -3,3
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 103,7 110,0 104,5 -5,5 -5,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 181,5 202,1 184,9 -17,2 -8,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 81,2 90,5 81,8 -8,7 -9,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 152,6 141,2 128,2 -13,0 -9,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 74,9 81,2 76,8 -4,4 -5,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 190,3 188,1 185,7 -2,4 -1,3
P Utbildning 85 226,8 225,3 219,7 -5,6 -2,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 545,4 552,0 554,9 2,9 0,5
Hälso- och sjukvård 86 254,4 253,8 262,7 8,9 3,5
Vård och omsorg med boende 87 125,7 117,7 118,9 1,2 1,0
Öppna sociala insatser 88 165,3 180,4 173,3 -7,1 -3,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 59,6 57,9 59,2 1,3 2,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 90,9 99,8 94,9 -4,9 -4,9
X Näringsgrenen okänd 00 8,3 16,5 13,6 -2,9 -17,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.18 Arbetade timmar för löntagare efter näringsgren (TOL 2008) 2007 - 2009, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_018_sv.html