Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.20 Löntagare i åldern 15-74 efter typ av anställningsförhållande och kön 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Anställningsförhållande          
Båda könen Alla löntagare 2 178 2 207 2 123 -84 -3,8
-fortlöpande heltidsarbete 1 625 1 678 1 610 -68 -4,1
-fortlöpande deltidsarbete 205 196 201 5 2,6
-heltidsarbete för viss tid 261 248 229 -19 -7,7
deltidsarbete för viss tid 87 84 81 -3 -3,6
Visstidsarbete totalt 348 332 310 -22 -6,6
Deltidsarbete totalt 292 279 283 4 1,4
Män Alla löntagare 1 075 1 095 1 029 -66 -6,0
-fortlöpande heltidsarbete 882 913 865 -48 -5,3
-fortlöpande deltidsarbete 60 58 55 -3 -5,2
-heltidsarbete för viss tid 107 97 83 -14 -14,4
deltidsarbete för viss tid 26 26 26 0 0,0
Visstidsarbete totalt 133 123 109 -14 -11,4
Deltidsarbete totalt 87 84 81 -3 -3,6
Kvinnor Alla löntagare 1 103 1 112 1 094 -18 -1,6
-fortlöpande heltidsarbete 744 765 746 -19 -2,5
-fortlöpande deltidsarbete 145 137 147 10 7,3
-heltidsarbete för viss tid 154 151 146 -5 -3,3
deltidsarbete för viss tid 60 58 55 -3 -5,2
Visstidsarbete totalt 214 209 201 -8 -3,8
Deltidsarbete totalt 205 195 202 7 3,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.20 Löntagare i åldern 15-74 efter typ av anställningsförhållande och kön 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_020_sv.html