Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.24 Arbetslösa efter kön och ålder 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Åldersgrupp          
Båda könen 15-74 183 172 221 49 28,5
15-64 183 172 221 49 28,5
15-24 56 56 69 13 23,2
25-34 34 33 47 14 42,4
35-44 32 28 35 7 25,0
45-54 34 30 41 11 36,7
55-64 27 25 29 4 16,0
Män 15-74 90 85 122 37 43,5
15-64 90 85 122 37 43,5
15-24 28 29 38 9 31,0
25-34 17 16 27 11 68,8
35-44 14 12 19 7 58,3
45-54 17 14 23 9 64,3
55-64 15 13 16 3 23,1
Kvinnor 15-74 93 87 99 12 13,8
15-64 93 87 98 11 12,6
15-24 29 27 31 4 14,8
25-34 18 17 21 4 23,5
35-44 18 16 16 0 0,0
45-54 16 16 18 2 12,5
55-64 13 11 13 2 18,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.24 Arbetslösa efter kön och ålder 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_024_sv.html