Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.26 Relativt arbetslöshetstal efter landskap 2007 - 2009, 15-74-åringar

  År Förändring
2007 2008 2009 2008/2009
Procent Procent Procent Procentenhet
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 6,9 6,4 8,2 1,8
Nyland 5,2 4,9 6,2 1,3
Östra Nyland 3,0 3,3 6,7 3,4
Egentliga Finland 6,2 5,7 7,5 1,8
Satakunta 6,6 6,0 7,5 1,5
Egentliga Tavastland 6,4 5,8 7,2 1,4
Birkaland 6,2 7,0 10,0 3,0
Päijänne-Tavastland 6,6 6,2 8,7 2,5
Kymmenedalen 7,0 7,7 7,9 0,2
Södra Karelen 8,7 6,6 10,7 4,1
Södra Savolax 8,7 7,9 9,6 1,7
Norra Savolax 9,8 7,8 10,8 3,0
Norra Karelen 12,5 10,7 13,0 2,3
Mellersta Finland 8,9 8,1 11,2 3,1
Södra Österbotten 6,1 5,4 7,9 2,5
Österbotten 4,2 4,7 5,9 1,2
Mellersta Österbotten 7,6 6,0 6,4 0,4
Norra Österbotten 8,2 8,3 10,0 1,7
Kajanaland 15,7 11,2 9,3 -1,9
Lappland 10,9 9,9 11,6 1,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.26 Relativt arbetslöshetstal efter landskap 2007 - 2009, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_026_sv.html