Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

9.4 Sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2009/I

  År/Kvartal Förändring
2010/I 2009/IV 2009/I 2010/I - 2009/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 388 2 408 2 448 -2,4
A-B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 115 117 115 0,3
Jordbruk 01 85 86 87 -2,2
C Tillverkning 10-33 355 365 386 -8,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 42 42 45 -6,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 55 58 62 -12,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 50 51 52 -3,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 60 62 66 -9,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 115 117 127 -9,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 33 35 34 -2,4
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 27 23 28 -4,4
F Byggverksamhet 41-43 161 172 172 -6,4
Byggande av hus 41 55 54 61 -10,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 86 97 87 -1,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 284 288 298 -4,6
Handel samt reparation av motorfordon 45 39 38 46 -15,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 90 89 93 -3,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 154 160 158 -2,2
H Transport och magasinering 49-53 156 154 154 1,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 104 101 102 1,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 52 52 0,5
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 81 83 83 -3,0
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 92 95 88 4,5
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 67 69 70 -3,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 148 144 149 -0,4
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 56 54 59 -5,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 95 94 97 -2,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 59 59 59 0,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 113 120 113 0,3
P Utbildning 85 179 165 169 6,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 372 378 387 -4,0
Hälso- och sjukvård 86 177 182 180 -1,9
Vård och omsorg med boende 87 77 74 80 -3,3
Öppna sociala insatser 88 118 122 127 -7,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 52 52 49 6,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 80 81 81 -1,2
X Näringsgrenen okänd 00 10 8 8 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2010, 9.4 Sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2009/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/03/tyti_2010_03_2010-04-27_tau_027_sv.html