Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

9.5 Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2009/I

  År/Kvartal Förändring
2010/I 2009/IV 2009/I 2010/I - 2009/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 985,1 1022,4 982,7 0,2
A-B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 52,7 56,7 52,3 0,8
Jordbruk 01 39,9 42,8 40,7 -1,9
C Tillverkning 10-33 150,1 159,5 154,5 -2,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,3 18,5 17,4 -0,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,9 25,7 24,8 -11,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 21,3 21,8 20,1 6,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,0 26,5 26,4 -5,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 50,3 51,4 52,5 -4,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 14,3 15,6 13,3 7,1
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,4 10,5 12,4 -8,3
F Byggverksamhet 41-43 69,6 79,2 71,0 -1,9
Byggande av hus 41 23,6 25,0 25,3 -6,8
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 37,8 44,3 37,0 2,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 118,6 123,6 122,2 -2,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,8 18,3 20,9 -10,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 39,2 41,6 41,6 -5,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 60,7 63,8 59,7 1,6
H Transport och magasinering 49-53 67,2 68,1 65,0 3,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 47,8 47,9 46,3 3,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,4 20,2 18,7 4,1
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 31,4 31,5 32,2 -2,6
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 41,9 41,7 37,0 13,3
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 28,9 29,4 28,4 1,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 63,1 60,7 63,1 0,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,0 23,4 25,8 -7,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 37,6 38,2 38,1 -1,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 23,4 23,5 22,7 3,2
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 46,6 51,7 46,5 0,1
P Utbildning 85 67,4 63,3 59,0 14,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 143,9 154,4 147,7 -2,6
Hälso- och sjukvård 86 68,4 74,9 68,2 0,3
Vård och omsorg med boende 87 31,8 30,0 31,7 0,3
Öppna sociala insatser 88 43,6 49,5 47,8 -8,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 19,4 18,8 18,1 6,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 31,4 31,7 31,4 0,0
X Näringsgrenen okänd 00 3,8 3,4 3,6 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2010, 9.5 Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2009/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/03/tyti_2010_03_2010-04-27_tau_028_sv.html