Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

9.8 Sysselsatta efter landskap 2010/I - 2009/I

  År/Kvartal Förändring
2010/I 2009/IV 2009/I 2010/I - 2009/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent (%)
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 388 2 408 2 448 -2,4
Nyland 729 734 738 -1,2
Östra Nyland 42 45 44 -4,4
Egentliga Finland 208 210 223 -6,6
Satakunta 95 96 101 -5,3
Egentliga Tavastland 74 74 77 -4,0
Birkaland 215 214 216 -0,7
Päijänne-Tavastland 84 85 87 -3,2
Kymmenedalen 74 74 79 -6,7
Södra Karelen 55 55 57 -4,5
Södra Savolax 62 60 62 -0,6
Norra Savolax 102 101 101 0,8
Norra Karelen 65 65 64 1,7
Mellersta Finland 110 115 115 -4,2
Södra Österbotten 84 83 83 1,8
Österbotten 80 81 81 -2,0
Mellersta Österbotten 27 29 32 -16,0
Norra Österbotten 162 165 166 -2,2
Kajanaland 32 34 32 -2,0
Lappland 74 73 73 1,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2010, 9.8 Sysselsatta efter landskap 2010/I - 2009/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/03/tyti_2010_03_2010-04-27_tau_031_sv.html