Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

10.1 Löntagare efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2009/I

  År/Kvartal Förändring
2010/I 2009/IV 2009/I 2010/I - 2009/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 061 2 071 2 114 -2,5
A-B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 38 36 36 5,6
Jordbruk 01 17 15 16 2,4
C Tillverkning 10-33 335 344 361 -7,2
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 38 38 40 -3,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 51 54 58 -11,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 49 50 51 -4,6
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 55 57 59 -6,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 113 114 124 -8,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 28 30 29 -4,8
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 23 27 -3,7
F Byggverksamhet 41-43 119 128 127 -6,5
Byggande av hus 41 39 38 42 -7,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 62 70 63 -2,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 247 248 261 -5,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 32 32 38 -16,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 81 77 85 -4,3
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 133 139 138 -3,6
H Transport och magasinering 49-53 130 128 130 0,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 79 77 79 1,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 51 51 -0,9
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 69 72 73 -6,0
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 83 87 82 2,1
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 62 64 65 -5,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 118 114 118 -0,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 50 48 52 -5,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 82 81 83 -0,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 51 50 49 3,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 113 120 113 0,3
P Utbildning 85 176 162 165 6,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 355 359 366 -3,1
Hälso- och sjukvård 86 165 169 167 -1,0
Vård och omsorg med boende 87 76 72 78 -2,9
Öppna sociala insatser 88 114 118 121 -6,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 41 40 38 7,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 59 61 61 -3,3
X Näringsgrenen okänd 00 10 8 8 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2010, 10.1 Löntagare efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2009/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/03/tyti_2010_03_2010-04-27_tau_034_sv.html