Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

10.2 Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2009/I

  År/Kvartal Förändring
2010/I 2009/IV 2009/I 2010/I - 2009/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 833,7 858,1 828,9 0,6
A-B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 17,3 17,7 15,9 8,7
Jordbruk 01 7,8 8,0 7,3 7,4
C Tillverkning 10-33 140,4 148,5 143,4 -2,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 15,4 16,8 15,3 0,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,3 23,4 22,8 -11,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,8 21,1 19,6 5,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,9 23,8 22,9 0,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 49,4 50,2 51,3 -3,8
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 11,7 13,2 11,4 2,5
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,1 10,1 12,0 -7,4
F Byggverksamhet 41-43 50,3 57,9 51,2 -1,8
Byggande av hus 41 16,1 17,2 16,7 -3,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 26,3 31,1 26,1 1,0
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 99,3 101,8 102,9 -3,4
Handel samt reparation av motorfordon 45 14,5 14,6 16,5 -11,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 35,5 35,4 37,1 -4,4
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 49,4 51,8 49,3 0,2
H Transport och magasinering 49-53 53,2 53,5 52,0 2,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 34,4 34,2 33,7 2,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,8 19,3 18,3 2,9
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 24,2 24,6 26,0 -7,1
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 37,9 38,2 33,6 12,9
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 26,3 26,8 26,6 -1,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 49,8 48,7 49,6 0,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 21,3 20,7 22,4 -5,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 32,3 31,6 32,4 -0,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 19,7 19,4 18,9 4,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 46,6 51,7 46,3 0,6
P Utbildning 85 66,2 62,0 57,4 15,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 137,7 145,4 138,8 -0,8
Hälso- och sjukvård 86 65,0 69,6 63,5 2,3
Vård och omsorg med boende 87 30,8 28,4 30,4 1,5
Öppna sociala insatser 88 41,9 47,4 44,9 -6,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 14,7 14,2 14,5 1,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 22,8 22,3 22,8 0,1
X Näringsgrenen okänd 00 3,6 3,3 3,5 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2010, 10.2 Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2009/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/03/tyti_2010_03_2010-04-27_tau_035_sv.html