Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

9.4 Sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2009/III

  År/Kvartal Förändring
2010/III 2010/II 2009/III 2010/III - 2009/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 490 2 485 2 476 0,6
01-09 120 116 121 -0,8
Jordbruk 01 88 83 87 0,7
C Tillverkning 10-33 366 371 380 -3,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 48 47 -6,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 62 60 59 5,5
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 50 52 53 -5,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 61 63 63 -2,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 118 114 121 -3,0
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 31 33 37 -16,3
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 30 27 -11,7
F Byggverksamhet 41-43 183 172 179 2,0
Byggande av hus 41 66 63 62 6,8
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 96 88 95 0,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 307 309 298 3,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 41 43 40 2,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 92 96 87 5,3
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 174 170 171 1,9
H Transport och magasinering 49-53 156 162 151 3,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 99 104 99 0,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 56 57 52 8,4
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 85 85 88 -3,4
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 98 96 95 3,1
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 72 74 70 3,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 152 151 146 4,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 58 56 58 0,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 104 102 100 3,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 63 65 62 2,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 120 117 119 0,3
P Utbildning 85 168 170 160 5,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 380 384 389 -2,4
Hälso- och sjukvård 86 181 181 191 -5,4
Vård och omsorg med boende 87 82 83 79 3,7
Öppna sociala insatser 88 117 120 119 -1,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 59 53 57 3,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 86 84 87 -1,2
X Näringsgrenen okänd 00 12 12 9 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2010, 9.4 Sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2009/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/09/tyti_2010_09_2010-10-26_tau_027_sv.html