Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

9.5 Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2009/III

  År/Kvartal Förändring
2010/III 2010/II 2009/III 2010/III - 2009/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 948,3 1025,3 952,4 -0,4
01-09 65,5 67,5 66,2 -1,1
Jordbruk 01 52,3 52,0 51,3 2,0
C Tillverkning 10-33 136,9 157,7 143,3 -4,5
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 16,9 20,2 19,1 -11,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 22,7 25,0 21,7 4,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,1 23,1 20,2 -10,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 23,8 26,1 23,0 3,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 42,8 49,3 44,6 -3,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,5 13,9 14,7 -14,9
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,2 12,8 10,4 -11,8
F Byggverksamhet 41-43 82,6 79,4 79,1 4,5
Byggande av hus 41 29,4 28,5 25,4 15,8
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 44,2 40,9 44,4 -0,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 117,5 125,2 116,1 1,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 17,1 20,7 17,1 -0,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 35,5 40,2 34,2 3,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 64,9 64,2 64,8 0,2
H Transport och magasinering 49-53 65,9 69,4 62,9 4,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 45,5 48,1 44,4 2,5
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,5 21,2 18,5 10,4
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 32,9 34,0 34,1 -3,6
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 35,2 39,6 35,0 0,7
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 25,0 30,1 26,8 -6,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 53,5 61,9 51,8 3,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 20,6 23,8 21,0 -1,7
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 38,5 39,4 38,8 -0,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 23,2 24,4 23,4 -1,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 43,4 45,5 44,4 -2,3
P Utbildning 85 51,4 60,7 49,2 4,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 133,8 145,7 137,9 -3,0
Hälso- och sjukvård 86 62,3 69,4 67,8 -8,1
Vård och omsorg med boende 87 32,3 30,9 30,5 5,7
Öppna sociala insatser 88 39,2 45,4 39,6 -0,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 20,9 18,5 21,0 -0,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 31,1 33,1 31,7 -1,7
X Näringsgrenen okänd 00 4,8 4,8 3,4 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2010, 9.5 Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2009/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/09/tyti_2010_09_2010-10-26_tau_028_sv.html