Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

10.1 Löntagare efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2009/III

  År/Kvartal Förändring
2010/III 2010/II 2009/III 2010/III - 2009/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 158 2 159 2 145 0,6
01-09 41 41 42 -2,5
Jordbruk 01 20 18 20 0,7
C Tillverkning 10-33 345 349 357 -3,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 41 44 43 -6,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 58 56 54 6,8
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 48 52 51 -6,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 56 58 58 -2,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 116 112 118 -1,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 27 28 32 -16,9
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 23 29 26 -11,2
F Byggverksamhet 41-43 144 131 139 3,4
Byggande av hus 41 50 47 46 8,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 74 65 72 4,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 263 269 258 1,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 31 33 32 -3,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 79 85 77 3,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 152 150 149 2,2
H Transport och magasinering 49-53 131 137 127 3,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 76 81 75 0,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 55 56 51 7,8
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 74 74 76 -3,5
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 89 86 88 1,5
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 65 67 62 4,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 123 123 118 4,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 51 50 50 0,9
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 91 88 86 5,9
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 55 55 52 5,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 120 117 119 0,7
P Utbildning 85 164 166 156 5,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 364 367 371 -1,9
Hälso- och sjukvård 86 170 169 179 -5,3
Vård och omsorg med boende 87 81 83 77 5,3
Öppna sociala insatser 88 113 116 115 -1,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 45 41 44 1,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 64 63 68 -5,0
X Näringsgrenen okänd 00 11 11 8 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2010, 10.1 Löntagare efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2009/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/09/tyti_2010_09_2010-10-26_tau_034_sv.html