Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

10.2 Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2009/III

  År/Kvartal Förändring
2010/III 2010/II 2009/III 2010/III - 2009/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 787,1 858,0 787,3 0,0
01-09 19,2 20,5 20,6 -6,7
Jordbruk 01 11,0 10,0 10,6 3,5
C Tillverkning 10-33 127,5 147,4 131,5 -3,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 15,3 18,0 17,3 -11,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,2 23,2 19,5 8,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 17,1 22,6 19,4 -11,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 21,2 23,7 20,2 4,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 42,2 48,4 43,0 -1,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 10,6 11,5 12,1 -12,6
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 8,9 12,5 10,0 -10,8
F Byggverksamhet 41-43 61,7 58,1 58,7 5,1
Byggande av hus 41 20,5 20,1 18,3 12,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 32,7 28,7 31,4 4,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 95,6 104,5 95,4 0,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 12,0 15,2 12,2 -1,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 29,8 35,4 29,7 0,4
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 53,8 53,8 53,6 0,4
H Transport och magasinering 49-53 52,6 55,2 50,0 5,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 32,7 34,5 31,7 3,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,9 20,7 18,2 9,0
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 26,1 27,1 26,5 -1,7
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 31,9 35,5 32,3 -1,2
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 22,6 26,8 23,8 -5,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 42,7 51,1 41,1 4,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 17,8 20,9 17,8 -0,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 32,7 32,7 31,4 4,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 19,5 20,0 18,4 5,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 43,4 45,4 44,3 -2,0
P Utbildning 85 49,8 59,3 48,0 3,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 128,6 139,1 131,1 -1,9
Hälso- och sjukvård 86 59,3 65,3 64,0 -7,4
Vård och omsorg med boende 87 31,6 30,5 29,2 8,4
Öppna sociala insatser 88 37,8 43,2 38,0 -0,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,1 14,3 15,8 1,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 23,0 24,1 23,8 -3,3
X Näringsgrenen okänd 00 4,6 4,5 2,9 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2010, 10.2 Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2009/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/09/tyti_2010_09_2010-10-26_tau_035_sv.html