Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

9.4 Sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV

  År/Kvartal Förändring
2010/IV 2010/III 2009/IV 2010/IV - 2009/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 426 2 490 2 408 0,7
01-09 110 120 117 -5,6
Jordbruk 01 80 88 86 -7,7
C Tillverkning 10-33 356 366 365 -2,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 45 44 42 8,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 58 62 58 0,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 50 51 -11,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 58 61 62 -6,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 114 118 117 -1,8
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 35 31 35 0,1
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 25 24 23 5,3
F Byggverksamhet 41-43 173 183 172 0,9
Byggande av hus 41 61 66 54 13,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 95 96 97 -2,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 294 307 288 1,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 42 41 38 9,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 93 92 89 4,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 159 174 160 -1,0
H Transport och magasinering 49-53 151 156 154 -2,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 98 99 101 -3,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 56 52 0,1
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 81 85 83 -3,0
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 94 98 95 -0,9
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 69 72 69 -0,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 148 152 144 2,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 55 58 54 2,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 97 104 94 3,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 59 63 59 0,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 120 120 -3,0
P Utbildning 85 179 168 165 8,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 380 380 378 0,5
Hälso- och sjukvård 86 178 181 182 -2,1
Vård och omsorg med boende 87 74 82 74 0,1
Öppna sociala insatser 88 128 117 122 4,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 57 59 52 9,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 85 86 81 4,1
X Näringsgrenen okänd 00 12 12 8 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 25.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2010, 9.4 Sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/12/tyti_2010_12_2011-01-25_tau_027_sv.html