Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

9.5 Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV

  År/Kvartal Förändring
2010/IV 2010/III 2009/IV 2010/IV - 2009/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1039,5 948,3 1022,4 1,7
01-09 53,8 65,5 56,7 -5,0
Jordbruk 01 39,7 52,3 42,8 -7,4
C Tillverkning 10-33 161,0 136,9 159,5 0,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,4 16,9 18,5 4,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 24,8 22,7 25,7 -3,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,2 18,1 21,8 -7,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 27,9 23,8 26,5 5,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 52,8 42,8 51,4 2,6
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 16,0 12,5 15,6 2,1
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,4 9,2 10,5 -0,8
F Byggverksamhet 41-43 81,5 82,6 79,2 2,9
Byggande av hus 41 28,0 29,4 25,0 12,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 45,6 44,2 44,3 3,0
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 129,7 117,5 123,6 4,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 21,6 17,1 18,3 17,7
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 43,9 35,5 41,6 5,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 64,2 64,9 63,8 0,7
H Transport och magasinering 49-53 68,8 65,9 68,1 1,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 48,2 45,5 47,9 0,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,7 20,5 20,2 2,4
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 32,1 32,9 31,5 1,7
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 41,7 35,2 41,7 0,0
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 28,7 25,0 29,4 -2,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 62,6 53,5 60,7 3,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,3 20,6 23,4 3,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 39,9 38,5 38,2 4,3
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 23,8 23,2 23,5 0,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 49,0 43,4 51,7 -5,3
P Utbildning 85 66,1 51,4 63,3 4,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 153,6 133,8 154,4 -0,5
Hälso- och sjukvård 86 72,1 62,3 74,9 -3,7
Vård och omsorg med boende 87 31,9 32,3 30,0 6,4
Öppna sociala insatser 88 49,5 39,2 49,5 0,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 21,8 20,9 18,8 15,9
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 34,3 31,1 31,7 8,4
X Näringsgrenen okänd 00 4,6 4,8 3,4 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 25.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2010, 9.5 Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/12/tyti_2010_12_2011-01-25_tau_028_sv.html