Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

10.1 Löntagare efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV

  År/Kvartal Förändring
2010/IV 2010/III 2009/IV 2010/IV - 2009/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 101 2 158 2 071 1,4
01-09 37 41 36 4,2
Jordbruk 01 15 20 15 -2,9
C Tillverkning 10-33 334 345 344 -2,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 41 41 38 7,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 55 58 54 1,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 43 48 50 -13,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 53 56 57 -6,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 113 116 114 -0,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 29 27 30 -5,2
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 23 23 6,1
F Byggverksamhet 41-43 133 144 128 3,3
Byggande av hus 41 46 50 38 22,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 69 74 70 -1,6
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 253 263 248 2,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 33 31 32 3,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 81 79 77 5,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 139 152 139 0,3
H Transport och magasinering 49-53 125 131 128 -2,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 74 76 77 -3,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 55 51 0,4
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 69 74 72 -3,7
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 85 89 87 -1,3
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 63 65 64 -0,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 119 123 114 4,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 48 51 48 1,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 87 91 81 7,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 53 55 50 5,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 120 120 -2,9
P Utbildning 85 175 164 162 8,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 363 364 359 1,4
Hälso- och sjukvård 86 166 170 169 -1,9
Vård och omsorg med boende 87 73 81 72 1,4
Öppna sociala insatser 88 125 113 118 6,0
R Kultur, nöje och fritid 90-93 43 45 40 8,9
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 61 64 61 1,5
X Näringsgrenen okänd 00 12 11 8 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 25.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2010, 10.1 Löntagare efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/12/tyti_2010_12_2011-01-25_tau_034_sv.html