Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

10.2 Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV

  År/Kvartal Förändring
2010/IV 2010/III 2009/IV 2010/IV - 2009/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 879,1 787,1 858,1 2,4
01-09 18,2 19,2 17,7 3,1
Jordbruk 01 7,5 11,0 8,0 -6,2
C Tillverkning 10-33 149,7 127,5 148,5 0,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,5 15,3 16,8 4,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 23,4 21,2 23,4 -0,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,3 17,1 21,1 -9,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,1 21,2 23,8 5,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 51,9 42,2 50,2 3,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,6 10,6 13,2 -4,5
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,1 8,9 10,1 -0,1
F Byggverksamhet 41-43 60,3 61,7 57,9 4,1
Byggande av hus 41 20,5 20,5 17,2 19,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 32,3 32,7 31,1 3,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 106,9 95,6 101,8 5,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 16,1 12,0 14,6 9,7
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 37,7 29,8 35,4 6,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 53,2 53,8 51,8 2,6
H Transport och magasinering 49-53 53,3 52,6 53,5 -0,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 33,4 32,7 34,2 -2,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,9 19,9 19,3 3,4
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 26,1 26,1 24,6 6,2
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 37,7 31,9 38,2 -1,2
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 26,1 22,6 26,8 -2,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 51,5 42,7 48,7 5,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 21,4 17,8 20,7 3,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 33,9 32,7 31,6 7,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 20,5 19,5 19,4 5,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 49,0 43,4 51,7 -5,2
P Utbildning 85 64,3 49,8 62,0 3,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 147,0 128,6 145,4 1,1
Hälso- och sjukvård 86 67,6 59,3 69,6 -2,8
Vård och omsorg med boende 87 31,2 31,6 28,4 9,8
Öppna sociala insatser 88 48,2 37,8 47,4 1,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 15,7 16,1 14,2 10,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 24,6 23,0 22,3 10,6
X Näringsgrenen okänd 00 4,6 4,6 3,3 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 25.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2010, 10.2 Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/12/tyti_2010_12_2011-01-25_tau_035_sv.html