Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.6.2011

Visstidsanställningarna ökade år 2010

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta löntagare år 2010 i genomsnitt 2 120 000 personer, dvs. nästan lika många som år 2009. Av dem hade 1 789 000 fortlöpande anställning, medan 329 000 hade visstidsanställning. Antalet personer i ett fortlöpande anställningsförhållande var 22 000 mindre och antalet personer med visstidsanställning var 19 000 större än år 2009. Uppgifterna framgår av årsöversikten Työsuhteet ja työajat vuonna 2010 (Anställningsförhållanden och arbetstider år 2010) i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

Löntagares olika anställningsförhållanden åren 1998–2010

 Löntagares olika anställningsförhållanden åren 1998–2010

Löntagarnas fortlöpande anställningsförhållanden minskade under första kvartalet år 2010 med 48 000 samt under andra och tredje kvartalet med 20 000 jämfört med motsvarande kvartal år 2009. Under sista kvartalet år 2010 var antalet löntagare i ett fortlöpande anställningsförhållande oförändrat jämfört med året innan.

Löntagarnas visstidsanställningar minskade för sin del något under första kvartalet år 2010. Under andra kvartalet började antalet löntagare som arbetade i en visstidsanställning öka och ökningen tilltog mot slutet av året. Under sista kvartalet år 2010 var antalet visstidsanställningar 31 000 fler än under samma period året innan.

År 2010 arbetade i genomsnitt 16 procent av löntagarna i visstidsanställning, av de manliga löntagarna 12 procent och av de kvinnliga 18 procent. För omkring två tredjedelar var orsaken till visstidsanställningen brist på fast anställning.

År 2010 uppgick antalet nya anställningsförhållanden som varat mindre än ett år till 393 000. Detta var nästan lika många som år 2009. Av de nya anställningsförhållandena var 56 procent anställning för viss tid. Andelen var fyra procentenheter större än året innan.

Länkar

Mer information om förändringar i sysselsättningen år 2010 finns också i den första årsöversikten   Sysselsättning och arbetslöshet 2010 .

De centrala månads- och kvartalsuppgifterna i arbetskraftsundersökningen 2011 finns på webbsidan http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (295,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 7.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2010 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/15/tyti_2010_15_2011-06-07_tie_001_sv.html