Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.3.2011

Det relativa arbetslöshetstalet för februari 8,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i februari 221 000, dvs. 21 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent, dvs. 0,8 procentenheter mindre än året innan. Antalet sysselsatta var 27 000 fler än i februari året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/02

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/02

Antalet sysselsatta uppgick i februari år 2011 till 2 425 000, dvs. 27 000 fler än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (±30 000). Antalet sysselsatta män ökade, men antalet sysselsatta kvinnor minskade något. Antalet löntagare ökade, medan antalet företagare var oförändrat. Sysselsättningen ökade i områdena för regionförvaltningsverken (RFV) i Södra och Norra Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 67,1 procent, dvs. 0,8 procentenheter större än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 68,2 procent för män och 66,1 procent för kvinnor.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2011 till 221 000, dvs. 21 000 färre än i februari året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet var i februari 8,4 procent, dvs. 0,8 procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,0 procent och den har legat på denna nivå under de senaste sex månaderna. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent för män och 8,0 procent för kvinnor. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i februari 21,3 procent, vilket var 4,4 procentenheter mindre än i februari året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga sjönk till 19,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Förändringar i sysselsättningen 2010/02–2011/02 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2010/02 2011/02 2010/02 - 2011/02
1000 personer Procent, %
Befolkningen totalt 4 037 4 053 0,4
Arbetskraften totalt 2 641 2 647 0,2
Sysselsatta totalt 2 399 2 425 1,1
– löntagare 2 064 2 091 1,3
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 335 334 –0,3
Arbetslösa 242 221 –8,5
Utanför arbetskraften 1 397 1 407 0,7
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,4 67,1 0,8
Relativt arbetslöshetstal 9,2 8,4 –0,8
Arbetskraftsandel 65,4 65,3 –0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av februari 2011 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 259 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 26 000 mindre än i februari året innan.

Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Österbotten (-17%), Södra Österbotten (-16 %), Birkaland (–12 %) och Norra Savolax (-12 %). I slutet av februari var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 22 000, vilket var 11 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 112 000 i slutet av februari, vilket var 18 000 fler jämfört med februari i fjol. Åtgärderna gällde 4,2 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 31 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 6 000 mindre än i februari året innan. I februari anmäldes 59 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 11 000 fler än i februari året innan.

Förändringar 2010/02– 2011/02 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/02 2011/02 2010/02- 2011/02
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 285 259 –9,3
– arbetslösa längre än ett år 50 58 15,4
Åtgärder sammanlagt 94 112 19,5
– sysselsatta genom stödåtgärder 31 36 16,8
– i arbetskraftsutbildning 34 34 2,8
– i arbetspraktik, arbetsalternering 20 19 –2,6
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 10 23 127,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 49 59 22,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Arbetskraftsundersökningens uppdaterade tabeller: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Arbetskraftsundersökning 2010, Sysselsättning och arbetslöshet år 2010: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tie_001_fi.html

Arbetskraftsundersökning 2009, Tidsserieuppgifter 2000-2009: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tie_001_sv.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden: http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Ari Väisänen (09) 1734 2290, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (444,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/02/tyti_2011_02_2011-03-22_tie_001_sv.html