Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2010/I - 2011/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/I 2011/I 2010/I - 2011/I 2010/I - 2011/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Arbetsmarknadsställning Kön        
Befolkning totalt Båda könen 4 037 4 053 16 0,4
Män 2 020 2 029 9 0,4
Kvinnor 2 017 2 024 7 0,4
Arbetskraft totalt Båda könen 2 632 2 635 3 0,1
Män 1 362 1 370 7 0,5
Kvinnor 1 270 1 265 -5 -0,4
- sysselsatta Båda könen 2 388 2 408 19 0,8
Män 1 220 1 243 23 1,9
Kvinnor 1 169 1 165 -3 -0,3
- arbetslösa Båda könen 244 227 -17 -6,9
Män 143 127 -16 -10,9
Kvinnor 101 100 -1 -1,3
Utanför arbetskraften Båda könen 1 405 1 418 13 1,0
Män 658 659 1 0,2
Kvinnor 747 759 12 1,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2011, Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2010/I - 2011/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/03/tyti_2011_03_2011-04-28_tau_020_sv.html