Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2010/I - 2011/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/I 2011/I 2010/I - 2011/I 2010/I - 2011/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 388 2 408 19 0,8
15-64 2 350 2 367 17 0,7
15-24 211 222 10 4,9
25-34 520 524 4 0,7
35-44 564 556 -8 -1,5
45-54 621 627 6 0,9
55-64 433 439 6 1,3
Män 15-74 1 220 1 243 23 1,9
15-64 1 194 1 217 23 1,9
15-24 101 109 7 7,2
25-34 284 291 7 2,6
35-44 293 292 -1 -0,4
45-54 305 311 6 2,0
55-64 211 214 3 1,6
Kvinnor 15-74 1 169 1 165 -3 -0,3
15-64 1 156 1 150 -6 -0,5
15-24 110 113 3 2,7
25-34 237 233 -4 -1,6
35-44 271 264 -7 -2,6
45-54 316 315 -1 -0,1
55-64 222 225 3 1,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2011, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2010/I - 2011/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/03/tyti_2011_03_2011-04-28_tau_024_sv.html