Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2011/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/I 2011/I 2010/I - 2011/I 2010/I - 2011/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 388 2 408 19 0,8
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 115 110 -5 -4,6
Jordbruk 01 85 80 -5 -5,9
C Tillverkning 10-33 355 348 -7 -2,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 42 50 7 17,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 55 55 0 0,8
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 50 46 -4 -8,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 60 58 -2 -3,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 115 110 -5 -4,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 33 29 -4 -12,0
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 27 23 -4 -16,1
F Byggverksamhet 41-43 161 163 3 1,6
Byggande av hus 41 55 62 8 13,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 86 84 -3 -3,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 284 288 4 1,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 39 40 0 1,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 90 92 2 1,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 154 156 2 1,0
H Transport och magasinering 49-53 156 149 -7 -4,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 104 97 -7 -6,5
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 52 -1 -0,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 81 80 -1 -0,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 92 96 3 3,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 67 73 5 8,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 148 153 4 2,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 56 57 2 3,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 95 94 -1 -0,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 59 58 -1 -2,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 113 112 -1 -0,8
P Utbildning 85 179 191 12 6,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 372 378 7 1,8
Hälso- och sjukvård 86 177 177 0 0,1
Vård och omsorg med boende 87 77 76 -1 -1,9
Öppna sociala insatser 88 118 125 8 6,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 52 60 8 14,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 80 81 1 0,8
X Näringsgrenen okänd 00 10 11 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2011, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2011/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/03/tyti_2011_03_2011-04-28_tau_028_sv.html