Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2011/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/I 2011/I 2010/I - 2011/I 2010/I - 2011/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 985,1 1002,3 17,2 1,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 52,7 52,5 -0,2 -0,4
Jordbruk 01 39,9 38,7 -1,3 -3,2
C Tillverkning 10-33 150,1 154,6 4,5 3,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,3 20,5 3,2 18,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,9 24,0 2,1 9,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 21,3 20,9 -0,4 -1,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,0 27,1 2,0 8,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 50,3 48,5 -1,9 -3,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 14,3 13,7 -0,6 -4,0
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,4 9,8 -1,6 -14,1
F Byggverksamhet 41-43 69,6 72,4 2,8 4,0
Byggande av hus 41 23,6 27,5 3,9 16,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 37,8 38,0 0,2 0,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 118,6 118,0 -0,6 -0,5
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,8 18,6 -0,2 -0,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 39,2 42,3 3,1 7,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 60,7 57,1 -3,5 -5,8
H Transport och magasinering 49-53 67,2 66,2 -1,0 -1,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 47,8 45,7 -2,1 -4,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,4 20,5 1,1 5,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 31,4 31,2 -0,2 -0,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 41,9 40,8 -1,1 -2,6
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 28,9 31,2 2,3 8,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 63,1 65,5 2,5 3,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,0 24,1 0,2 0,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 37,6 36,9 -0,8 -2,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 23,4 22,3 -1,1 -4,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 46,6 46,4 -0,2 -0,4
P Utbildning 85 67,4 72,1 4,7 7,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 143,9 147,9 4,0 2,8
Hälso- och sjukvård 86 68,4 68,6 0,1 0,2
Vård och omsorg med boende 87 31,8 30,9 -0,9 -2,9
Öppna sociala insatser 88 43,6 48,4 4,8 10,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 19,4 22,0 2,6 13,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 31,4 29,6 -1,8 -5,8
X Näringsgrenen okänd 00 3,8 5,1 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2011, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2011/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/03/tyti_2011_03_2011-04-28_tau_029_sv.html