Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2010/I - 2011/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/I 2011/I 2010/I - 2011/I 2010/I - 2011/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 388 2 408 19 0,8
Nyland 771 779 8 1,0
Egentliga Finland 208 209 1 0,5
Satakunta 95 97 1 1,5
Egentliga Tavastland 74 74 0 0,2
Birkaland 215 216 2 0,8
Päijänne-Tavastland 84 86 2 1,7
Kymmenedalen 74 74 -0 -0,2
Södra Karelen 55 54 -1 -1,8
Södra Savolax 62 62 0 0,4
Norra Savolax 102 101 -1 -0,5
Norra Karelen 65 67 2 3,3
Mellersta Finland 110 110 -0 -0,3
Södra Österbotten 84 84 0 0,0
Österbotten 80 76 -3 -4,1
Mellersta Österbotten 27 31 4 14,2
Norra Österbotten 162 165 3 2,0
Kajanaland 32 33 2 5,0
Lappland 74 74 -0 -0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2011, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2010/I - 2011/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/03/tyti_2011_03_2011-04-28_tau_031_sv.html