Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2011/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/I 2011/I 2010/I - 2011/I 2010/I - 2011/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 061 2 079 18 0,9
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 38 36 -2 -5,3
Jordbruk 01 17 14 -2 -13,7
C Tillverkning 10-33 335 327 -8 -2,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 38 45 7 17,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 51 52 0 0,8
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 49 45 -4 -9,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 55 53 -3 -4,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 113 108 -5 -4,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 28 25 -3 -12,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 22 -4 -14,8
F Byggverksamhet 41-43 119 122 3 2,7
Byggande av hus 41 39 45 6 16,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 62 60 -1 -1,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 247 247 1 0,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 32 30 -2 -7,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 81 82 1 0,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 133 136 2 1,7
H Transport och magasinering 49-53 130 126 -4 -3,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 79 76 -4 -4,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 50 -1 -1,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 69 70 1 1,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 83 87 4 4,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 62 67 5 8,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 118 119 2 1,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 50 50 0 -0,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 82 83 1 1,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 51 51 -0 -0,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 113 112 -1 -0,8
P Utbildning 85 176 187 11 6,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 355 360 5 1,5
Hälso- och sjukvård 86 165 165 -1 -0,5
Vård och omsorg med boende 87 76 74 -2 -2,1
Öppna sociala insatser 88 114 121 8 6,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 41 44 4 9,1
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 59 59 0 0,6
X Näringsgrenen okänd 00 10 10 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2011, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2011/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/03/tyti_2011_03_2011-04-28_tau_034_sv.html