Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2011/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/I 2011/I 2010/I - 2011/I 2010/I - 2011/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 833,7 847,3 13,6 1,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 17,3 16,7 -0,6 -3,7
Jordbruk 01 7,8 6,7 -1,1 -14,3
C Tillverkning 10-33 140,4 143,1 2,6 1,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 15,4 18,1 2,7 17,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,3 22,4 2,1 10,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,8 20,0 -0,7 -3,6
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,9 24,1 1,1 5,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 49,4 47,6 -1,8 -3,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 11,7 11,0 -0,7 -6,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,1 9,6 -1,5 -13,9
F Byggverksamhet 41-43 50,3 52,5 2,2 4,5
Byggande av hus 41 16,1 19,1 3,1 19,1
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 26,3 26,8 0,5 1,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 99,3 97,3 -2,0 -2,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 14,5 13,2 -1,3 -9,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 35,5 37,1 1,6 4,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 49,4 47,0 -2,3 -4,7
H Transport och magasinering 49-53 53,2 53,5 0,3 0,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 34,4 33,9 -0,5 -1,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,8 19,6 0,8 4,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 24,2 25,0 0,9 3,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 37,9 37,3 -0,6 -1,6
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 26,3 28,5 2,2 8,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 49,8 52,2 2,4 4,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 21,3 21,2 -0,1 -0,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 32,3 31,8 -0,5 -1,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 19,7 19,4 -0,3 -1,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 46,6 46,4 -0,2 -0,4
P Utbildning 85 66,2 70,4 4,2 6,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 137,7 141,0 3,3 2,4
Hälso- och sjukvård 86 65,0 64,3 -0,6 -1,0
Vård och omsorg med boende 87 30,8 29,7 -1,1 -3,5
Öppna sociala insatser 88 41,9 46,9 5,0 12,0
R Kultur, nöje och fritid 90-93 14,7 16,0 1,3 8,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 22,8 21,3 -1,5 -6,7
X Näringsgrenen okänd 00 3,6 4,8 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2011, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/I - 2011/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/03/tyti_2011_03_2011-04-28_tau_035_sv.html