Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2011

Det relativa arbetslöshetstalet för april 8,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i april 220 000, dvs. 28 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent, dvs. 1,1 procentenheter mindre än året innan. Antalet sysselsatta var 41 000 fler än i april året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/04

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/04

Antalet sysselsatta uppgick i april år 2011 till 2 458 000, dvs. 41 000 fler än året innan. Både antalet sysselsatta män och antalet sysselsatta kvinnor ökade. Antalet sysselsatta minskade i området för Regionförvaltningsverket (RFV) i Norra Finland, men ökade inom områdena för alla andra regionförvaltningsverk.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i april 68,2 procent, dvs. 1,3 procentenheter större än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,6 procentenheter till 69,0 procent från april året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,9 procentenheter till 67,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2011 till 220 000, vilket var 28 000 färre än i april året innan. Av de arbetslösa var 134 000 män och 86 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent i april, dvs. 1,1 procentenheter mindre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,6 procent för män och 6,7 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i april 23,5 procent, vilket var 3,1 procentenheter mindre än i april året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2010/04–2011/04 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2010/04 2011/04 2010/04 - 2011/04
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 040 4 055 0,4
Arbetskraft totalt 2 666 2 678 0,5
Sysselsatta 2 418 2 458 1,7
– löntagare 2 092 2 142 2,4
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 325 316 –2,8
Arbetslösa 248 220 –11,3
Utanför arbetskraften 1 374 1 377 0,2
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 66,9 68,2 1,3
Relativt arbetslöshetstal 9,3 8,2 –1,1
Relativt arbetskraftstal 66,0 66,0 0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av april 2011 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 238 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 25 000 färre än i april året innan.

Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (–19 %), Österbotten (–17 %) samt i Tavastland, Birkaland, Kajanaland och Lappland (–11 %). I slutet av april var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 16 000, vilket var 8 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats genom arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 115 000 i slutet av april, vilket var 13 000 fler jämfört med april året innan. Åtgärderna gällde 4,3 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 27 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 6 000 färre än i april året innan. I april anmäldes 47 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 7 000 fler än i april året innan.

Förändringar 2010/04– 2011/04 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/04 2011/04 2010/04- 2011/04
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 262 238 –9,4
– arbetslösa längre än ett år 52 57 10,4
Åtgärder sammanlagt 103 115 12,4
– sysselsatta genom stödåtgärder 32 37 13,6
– i arbetskraftsutbildning 37 36 –4,1
– i arbetspraktik, arbetsalternering 22 20 –10,1
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 11 23 106,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 40 47 17,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Arbetskraftsundersökningens uppdaterade tabeller: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Arbetskraftsundersökning 2010, Sysselsättning och arbetslöshet år 2010: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tie_001_fi.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden: http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (444,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/04/tyti_2011_04_2011-05-24_tie_001_sv.html