Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2010/06 - 2011/06

  År/Månad Förändring
2010/06 2011/06 2010/06 - 2011/06
Procent, % Procent, % Procent enhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 70,9 71,7 0,8
Män 73,1 74,1 1,0
Kvinnor 68,7 69,3 0,6
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,8 8,4 -0,4
Män 8,4 8,5 0,1
Kvinnor 9,3 8,3 -1,0
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 69,4 69,4 0,1
Män 72,3 72,9 0,6
Kvinnor 66,4 66,0 -0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2011, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2010/06 - 2011/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tau_001_sv.html