Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2010/06 - 2011/06

  År/Månad Förändring Förändring
2010/06 2011/06 2010/06 - 2011/06 2010/06 - 2011/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 557 2 581 24 0,9
15-64 2 524 2 539 15 0,6
15-24 344 358 13 3,9
25-34 543 548 5 0,8
35-44 560 559 -2 -0,3
45-54 633 629 -3 -0,5
55-64 444 446 2 0,4
Män 15-74 1 340 1 355 15 1,1
15-64 1 316 1 327 11 0,9
15-24 177 183 6 3,6
25-34 297 302 5 1,8
35-44 298 295 -2 -0,7
45-54 323 322 -1 -0,3
55-64 221 224 3 1,3
Kvinnor 15-74 1 217 1 226 10 0,8
15-64 1 209 1 212 4 0,3
15-24 167 174 7 4,2
25-34 246 245 -1 -0,3
35-44 263 263 1 0,2
45-54 309 307 -2 -0,7
55-64 223 222 -1 -0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2011, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2010/06 - 2011/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tau_006_sv.html