Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2010/II - 2011/II

  År/Kvartal Förändring
2010/II 2011/II 2010/II - 2011/II
Procent, % Procent, % Procent enhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,8 69,7 0,9
Män 69,6 71,2 1,6
Kvinnor 68,0 68,2 0,2
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,6 8,8 -0,7
Män 10,3 9,4 -0,9
Kvinnor 8,8 8,2 -0,6
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 68,0 68,0 0,0
Män 70,4 71,0 0,6
Kvinnor 65,6 65,1 -0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2011, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2010/II - 2011/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tau_019_sv.html