Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2010/II - 2011/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/II 2011/II 2010/II - 2011/II 2010/II - 2011/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 041 4 057 15 0,4
Arbetskraft totalt 2 748 2 761 12 0,4
- sysselsatta 2 485 2 517 32 1,3
- arbetslösa 263 244 -19 -7,3
Utanför arbetskraften 1 293 1 296 3 0,2
Män Befolkning totalt 2 023 2 031 8 0,4
Arbetskraft totalt 1 423 1 441 18 1,3
- sysselsatta 1 277 1 306 29 2,3
- arbetslösa 146 136 -11 -7,4
Utanför arbetskraften 599 590 -10 -1,6
Kvinnor Befolkning totalt 2 019 2 026 7 0,3
Arbetskraft totalt 1 325 1 319 -6 -0,4
- sysselsatta 1 208 1 211 3 0,2
- arbetslösa 116 108 -8 -7,2
Utanför arbetskraften 694 707 13 1,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2011, Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2010/II - 2011/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tau_020_sv.html