Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2010/II - 2011/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/II 2011/II 2010/II - 2011/II 2010/II - 2011/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 485 2 517 32 1,3
15-64 2 449 2 468 20 0,8
15-24 277 292 15 5,6
25-34 533 535 2 0,4
35-44 563 562 -1 -0,2
45-54 627 629 2 0,3
55-64 449 451 2 0,3
Män 15-74 1 277 1 306 29 2,3
15-64 1 252 1 274 22 1,8
15-24 135 143 8 6,3
25-34 292 297 4 1,4
35-44 296 295 -1 -0,2
45-54 310 317 6 2,0
55-64 218 223 4 1,9
Kvinnor 15-74 1 208 1 211 3 0,2
15-64 1 197 1 194 -3 -0,2
15-24 142 149 7 4,9
25-34 240 238 -2 -0,9
35-44 267 267 -0 -0,1
45-54 317 312 -4 -1,3
55-64 231 228 -3 -1,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2011, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2010/II - 2011/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tau_024_sv.html