Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2011/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/II 2011/II 2010/II - 2011/II 2010/II - 2011/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 485 2 517 32 1,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 116 112 -5 -3,8
Jordbruk 01 83 81 -2 -2,4
C Tillverkning 10-33 371 360 -11 -2,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 48 52 3 6,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 60 58 -2 -3,0
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 52 48 -5 -9,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 63 56 -8 -12,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 114 116 3 2,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 33 31 -2 -6,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 30 26 -4 -13,4
F Byggverksamhet 41-43 172 181 10 5,5
Byggande av hus 41 63 69 6 9,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 88 94 6 6,6
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 309 316 7 2,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 43 44 1 2,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 96 97 2 1,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 170 175 5 2,7
H Transport och magasinering 49-53 162 151 -11 -6,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 104 97 -7 -7,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 57 54 -4 -6,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 85 85 1 1,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 96 99 3 3,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 74 74 0 0,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 151 160 9 5,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 56 62 5 9,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 102 100 -3 -2,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 65 59 -5 -8,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 117 120 3 2,2
P Utbildning 85 170 181 11 6,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 384 404 20 5,3
Hälso- och sjukvård 86 181 192 11 6,3
Vård och omsorg med boende 87 83 84 1 0,7
Öppna sociala insatser 88 120 128 8 6,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 53 57 5 8,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 84 81 -3 -3,0
X Näringsgrenen okänd 00 12 11 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2011, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2011/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tau_028_sv.html