Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2011/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/II 2011/II 2010/II - 2011/II 2010/II - 2011/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1025,3 1036,8 11,5 1,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 67,5 64,2 -3,3 -4,9
Jordbruk 01 52,0 49,7 -2,3 -4,5
C Tillverkning 10-33 157,7 156,2 -1,4 -0,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 20,2 21,6 1,4 6,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 25,0 23,8 -1,3 -5,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 23,1 20,7 -2,4 -10,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 26,1 25,5 -0,6 -2,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 49,3 50,9 1,6 3,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 13,9 13,8 -0,1 -0,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 12,8 10,4 -2,4 -18,6
F Byggverksamhet 41-43 79,4 84,8 5,4 6,8
Byggande av hus 41 28,5 31,5 3,0 10,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 40,9 44,6 3,8 9,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 125,2 128,3 3,1 2,5
Handel samt reparation av motorfordon 45 20,7 20,8 0,1 0,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 40,2 42,2 1,9 4,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 64,2 65,4 1,1 1,7
H Transport och magasinering 49-53 69,4 65,0 -4,4 -6,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 48,1 44,5 -3,6 -7,5
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 21,2 20,4 -0,8 -3,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 34,0 33,9 -0,1 -0,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 39,6 41,5 2,0 5,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 30,1 28,5 -1,6 -5,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 61,9 65,1 3,2 5,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 23,8 24,6 0,8 3,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 39,4 39,3 0,0 -0,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 24,4 23,4 -1,0 -4,2
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 45,5 47,4 1,9 4,3
P Utbildning 85 60,7 62,6 1,9 3,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 145,7 152,3 6,6 4,6
Hälso- och sjukvård 86 69,4 70,8 1,4 2,0
Vård och omsorg med boende 87 30,9 33,7 2,8 9,1
Öppna sociala insatser 88 45,4 47,8 2,4 5,4
R Kultur, nöje och fritid 90-93 18,5 20,9 2,4 12,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 33,1 32,0 -1,1 -3,4
X Näringsgrenen okänd 00 4,8 4,2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2011, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2011/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tau_029_sv.html