Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2010/II - 2011/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/II 2011/II 2010/II - 2011/II 2010/II - 2011/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 485 2 517 32 1,3
Nyland 791 807 15 1,9
Egentliga Finland 217 219 3 1,1
Satakunta 99 103 4 4,4
Egentliga Tavastland 80 81 2 2,1
Birkaland 226 225 -2 -0,8
Päijänne-Tavastland 90 90 0 0,1
Kymmenedalen 78 79 1 0,7
Södra Karelen 57 56 -1 -1,4
Södra Savolax 65 65 -0 -0,4
Norra Savolax 105 104 -0 -0,1
Norra Karelen 67 69 2 3,3
Mellersta Finland 115 120 5 4,2
Södra Österbotten 86 87 1 1,7
Österbotten 85 82 -3 -3,0
Mellersta Österbotten 32 32 -0 -1,2
Norra Österbotten 170 172 1 0,7
Kajanaland 33 32 -1 -1,6
Lappland 75 79 4 5,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2011, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2010/II - 2011/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tau_031_sv.html