Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2011/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/II 2011/II 2010/II - 2011/II 2010/II - 2011/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 159 2 187 28 1,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 41 41 0 0,7
Jordbruk 01 18 19 2 8,7
C Tillverkning 10-33 349 336 -13 -3,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 46 2 5,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 56 54 -2 -3,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 52 47 -5 -9,7
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 58 50 -8 -13,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 112 114 2 2,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 28 25 -3 -10,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 29 25 -4 -12,9
F Byggverksamhet 41-43 131 140 8 6,1
Byggande av hus 41 47 51 5 10,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 65 70 5 7,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 269 273 5 1,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 33 34 1 1,7
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 85 85 -0 -0,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 150 154 4 2,7
H Transport och magasinering 49-53 137 128 -9 -6,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 81 75 -6 -7,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 56 52 -4 -6,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 74 76 3 3,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 86 91 4 5,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 67 69 2 3,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 123 125 2 2,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 50 54 4 8,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 88 89 1 1,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 55 53 -2 -3,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 117 120 3 2,2
P Utbildning 85 166 176 10 5,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 367 386 19 5,1
Hälso- och sjukvård 86 169 179 10 5,8
Vård och omsorg med boende 87 83 83 0 0,2
Öppna sociala insatser 88 116 124 9 7,4
R Kultur, nöje och fritid 90-93 41 42 1 1,9
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 63 62 -1 -1,5
X Näringsgrenen okänd 00 11 10 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2011, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2011/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tau_034_sv.html