Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2011/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/II 2011/II 2010/II - 2011/II 2010/II - 2011/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 858,0 866,7 8,7 1,0
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 20,5 20,1 -0,4 -2,1
Jordbruk 01 10,0 10,1 0,1 1,3
C Tillverkning 10-33 147,4 143,5 -3,9 -2,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,0 18,8 0,8 4,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 23,2 22,0 -1,3 -5,5
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 22,6 19,9 -2,7 -11,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 23,7 22,2 -1,4 -6,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 48,4 49,9 1,4 3,0
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 11,5 10,7 -0,7 -6,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 12,5 10,2 -2,3 -18,2
F Byggverksamhet 41-43 58,1 62,7 4,6 7,9
Byggande av hus 41 20,1 22,5 2,4 12,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 28,7 31,9 3,3 11,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 104,5 105,4 0,9 0,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 15,2 14,8 -0,4 -2,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 35,4 36,4 1,0 2,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 53,8 54,1 0,3 0,6
H Transport och magasinering 49-53 55,2 52,3 -2,9 -5,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 34,5 32,7 -1,8 -5,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,7 19,6 -1,1 -5,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 27,1 28,1 1,0 3,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 35,5 37,6 2,0 5,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 26,8 26,4 -0,4 -1,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 51,1 51,0 -0,1 -0,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 20,9 21,6 0,7 3,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 32,7 33,5 0,8 2,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 20,0 20,4 0,4 1,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 45,4 47,3 1,9 4,2
P Utbildning 85 59,3 60,5 1,2 2,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 139,1 144,9 5,8 4,1
Hälso- och sjukvård 86 65,3 66,0 0,6 1,0
Vård och omsorg med boende 87 30,5 33,0 2,4 8,0
Öppna sociala insatser 88 43,2 45,9 2,7 6,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 14,3 15,3 1,1 7,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 24,1 24,0 -0,1 -0,5
X Näringsgrenen okänd 00 4,5 4,0 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2011, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2011/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tau_035_sv.html