Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2011/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/III 2011/III 2010/III - 2011/III 2010/III - 2011/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 490 2 514 23 0,9
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 120 114 -5 -4,5
Jordbruk 01 88 81 -7 -7,6
C Tillverkning 10-33 366 373 7 1,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 53 8 19,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 62 61 -0 -0,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 50 49 -1 -1,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 61 62 1 1,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 118 118 -0 -0,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 31 31 -1 -2,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 26 2 8,0
F Byggverksamhet 41-43 183 184 1 0,6
Byggande av hus 41 66 71 5 6,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 96 92 -4 -4,0
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 307 310 3 1,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 41 42 1 3,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 92 96 4 4,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 174 172 -2 -1,4
H Transport och magasinering 49-53 156 146 -9 -6,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 99 93 -7 -6,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 56 54 -3 -5,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 85 85 0 0,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 98 97 -1 -0,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 72 76 3 4,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 152 156 3 2,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 58 63 6 9,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 104 101 -3 -2,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 63 62 -0 -0,7
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 120 120 0 0,2
P Utbildning 85 168 171 2 1,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 380 400 20 5,3
Hälso- och sjukvård 86 181 193 12 6,9
Vård och omsorg med boende 87 82 86 4 4,3
Öppna sociala insatser 88 117 122 4 3,4
R Kultur, nöje och fritid 90-93 59 60 1 1,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 86 84 -2 -2,1
X Näringsgrenen okänd 00 12 11 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 25.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2011, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2011/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/09/tyti_2011_09_2011-10-25_tau_028_sv.html