Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2011/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/III 2011/III 2010/III - 2011/III 2010/III - 2011/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 948,3 954,5 6,2 0,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 65,5 63,8 -1,7 -2,6
Jordbruk 01 52,3 49,6 -2,7 -5,1
C Tillverkning 10-33 136,9 141,2 4,3 3,2
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 16,9 19,9 3,0 17,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 22,7 22,8 0,1 0,5
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,1 18,6 0,5 2,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 23,8 24,9 1,1 4,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 42,8 42,9 0,1 0,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,5 12,0 -0,5 -4,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,2 9,4 0,2 1,9
F Byggverksamhet 41-43 82,6 82,5 -0,1 -0,1
Byggande av hus 41 29,4 31,3 1,9 6,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 44,2 42,2 -2,0 -4,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 117,5 118,6 1,2 1,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 17,1 18,3 1,3 7,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 35,5 38,7 3,2 8,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 64,9 61,6 -3,3 -5,1
H Transport och magasinering 49-53 65,9 60,4 -5,5 -8,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 45,5 42,0 -3,5 -7,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,5 18,4 -2,0 -9,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 32,9 35,0 2,1 6,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 35,2 35,4 0,2 0,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 25,0 27,4 2,5 9,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 53,5 55,0 1,5 2,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 20,6 22,8 2,1 10,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 38,5 37,4 -1,2 -3,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 23,2 23,3 0,1 0,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 43,4 42,9 -0,5 -1,2
P Utbildning 85 51,4 49,7 -1,8 -3,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 133,8 138,8 5,0 3,8
Hälso- och sjukvård 86 62,3 65,5 3,2 5,1
Vård och omsorg med boende 87 32,3 33,4 1,2 3,7
Öppna sociala insatser 88 39,2 39,9 0,7 1,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 20,9 20,2 -0,7 -3,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 31,1 32,3 1,2 3,9
X Näringsgrenen okänd 00 4,8 4,4 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 25.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2011, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2011/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/09/tyti_2011_09_2011-10-25_tau_029_sv.html