Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2011/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/III 2011/III 2010/III - 2011/III 2010/III - 2011/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 158 2 184 26 1,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 41 41 0 0,4
Jordbruk 01 20 18 -2 -11,9
C Tillverkning 10-33 345 351 6 1,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 41 47 7 16,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 58 59 1 1,8
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 48 48 -0 -0,6
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 56 56 -0 -0,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 116 116 -0 -0,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 27 25 -2 -6,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 23 26 2 8,8
F Byggverksamhet 41-43 144 143 -1 -0,4
Byggande av hus 41 50 54 4 8,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 74 69 -5 -6,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 263 268 5 2,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 31 33 2 6,7
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 79 84 5 5,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 152 151 -1 -0,9
H Transport och magasinering 49-53 131 120 -11 -8,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 76 68 -8 -10,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 55 52 -3 -5,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 74 75 1 1,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 89 89 -0 -0,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 65 69 4 5,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 123 123 0 0,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 51 55 4 8,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 91 90 -1 -1,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 55 56 1 1,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 120 120 0 0,2
P Utbildning 85 164 166 1 0,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 364 383 19 5,2
Hälso- och sjukvård 86 170 181 12 6,8
Vård och omsorg med boende 87 81 84 3 4,0
Öppna sociala insatser 88 113 118 4 3,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 45 47 2 4,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 64 64 -1 -0,8
X Näringsgrenen okänd 00 11 11 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 25.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2011, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2011/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/09/tyti_2011_09_2011-10-25_tau_034_sv.html