Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2011/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/III 2011/III 2010/III - 2011/III 2010/III - 2011/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 787,1 791,3 4,2 0,5
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 19,2 19,7 0,5 2,6
Jordbruk 01 11,0 10,2 -0,8 -7,5
C Tillverkning 10-33 127,5 130,2 2,6 2,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 15,3 17,2 1,9 12,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,2 21,5 0,3 1,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 17,1 17,9 0,8 4,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 21,2 22,0 0,8 4,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 42,2 42,0 -0,1 -0,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 10,6 9,5 -1,1 -10,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 8,9 9,2 0,3 3,2
F Byggverksamhet 41-43 61,7 61,4 -0,3 -0,5
Byggande av hus 41 20,5 22,5 2,0 9,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 32,7 30,4 -2,4 -7,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 95,6 97,3 1,7 1,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 12,0 13,2 1,2 9,7
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 29,8 33,0 3,2 10,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 53,8 51,1 -2,6 -4,9
H Transport och magasinering 49-53 52,6 45,4 -7,2 -13,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 32,7 27,5 -5,2 -16,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,9 17,9 -2,0 -9,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 26,1 28,0 1,9 7,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 31,9 31,8 0,0 -0,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 22,6 24,5 1,9 8,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 42,7 43,7 0,9 2,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 17,8 19,3 1,5 8,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 32,7 32,4 -0,3 -1,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 19,5 20,7 1,2 6,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 43,4 42,8 -0,5 -1,2
P Utbildning 85 49,8 47,5 -2,3 -4,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 128,6 133,0 4,4 3,4
Hälso- och sjukvård 86 59,3 62,5 3,2 5,4
Vård och omsorg med boende 87 31,6 32,1 0,5 1,6
Öppna sociala insatser 88 37,8 38,4 0,7 1,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,1 16,0 -0,1 -0,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 23,0 24,0 1,0 4,5
X Näringsgrenen okänd 00 4,6 4,3 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 25.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2011, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/III - 2011/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/09/tyti_2011_09_2011-10-25_tau_035_sv.html