Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2011/10 - 2012/10

  År/Månad Förändring
2011/10 2012/10 2011/10 - 2012/10
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,3 68,7 0,4
Män 69,3 69,6 0,2
Kvinnor 67,2 67,7 0,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,0 6,9 -0,1
Män 7,8 7,2 -0,6
Kvinnor 6,2 6,6 0,4
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,1 65,0 -0,1
Män 67,4 67,0 -0,4
Kvinnor 62,7 62,9 0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2012, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2011/10 - 2012/10 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/10/tyti_2012_10_2012-11-20_tau_001_sv.html